Upgrades
(laatste wijziging 05.10.2016 - 13:23 uur)
 

T.b.v. upgrades volstaat het in de meeste gevallen alleen
de EXEcutable te downloaden en deze over de bestaande uit
te pakken. In geen geval dient het LVS_DATA bestand opnieuw
over bestaande bestanden uitgepakt worden. Dit zou alle
bestaande gegevens verwijderen !

Maak altijd EERST een backup van uw hele LVS alvorens een upgrade uit te voeren !
Gebruik hiervoor een extern mediam (b.v. CD-DVD) en NIET de interne
backup utility van het LVS zelf ! Maak dus een backup van de hele  \InfoSys directory

 

LET OP: DEZE VERSIES ALLEEN DOWNLOADEN INDIEN EEN LOPEND HELPDESK CONTRACT !!

05.10.16 - LVS.EXE                   (1.8  mB)

05.10.16 - Aanvullende en veranderde bestanden

31.08.16 - DATAPHON.EXE     (740 kB)

08.10.06 - INFOTHK.EXE          (709 kB)
 

DLL en RDD's alleen downloaden indien het LVS bij
het opstarten een melding geeft  als  'Het bestand LVS.EXE
is gekoppeld aan ontbrekende uitvoer CAVOxxx.DLL'. Uitpakken
in \InfoSys over de bestaande DLL's en RDD's.

31.10.02 - DLL & RDD's versie 2.5b     (1.59 mB)
 

Soms verandert de structuur van een .DBF bestand.
Een veld wordt b.v. langer gemaakt of er worden velden toegevoegd.
In dat geval kunt één van de bestanden uit het  onderstaande ZIP
bestand in de directory \InfoSys\Lvs\Upgr plaatsen, het LVS zal
de nieuwe structuur herkennen en deze automastich aanpassen.
Let op, dit alleen uitvoeren na contact met de helpdesk !

05.03.07 - Aanvullende en veranderde bestanden

~ einde van deze pagina ~