Extra volglijsten
Laatste update 07.01.2013

Indien u één van de onderstaande links download en uitpakt
worden alle bestaande lijsten en scores gewist en vervangen door de
lijsten in het ZIP bestand. Voor het toevoegen van afzonderlijke lijsten aan
de bestaande lijsten zijn binnen het LVS speciale voorzieningen getroffen.
U dient het ZIP bestand uit te pakken in C:\InfoSys

Enkele lijsten importeren

Indien u afzonderlijke lijsten wilt toevoegen aan uw bestaande lijsten
pak dan één van onderstaande bestanden uit op een vooraf geformatteerde
diskette en kies voor Systeem, LVS Hulpprogramma's, vervolgens Importeren en
dan  Volglijsten
 

Volglijsten PRACTIC versie (900 kB)

* Volglijsten  PraktijkOnderwijs OSO i.s.m. Amsterdam (115 kB)

* Volglijsten Digitaal Rijbewijs (140 kB)

* ZMLK  lijsten 2000 (109 kB)       (doorlopende groepsnummering)